پی‌تک (PayTech)

همه چیز در مورد تلفنبانک بانک کشاورزی / راهنمای آموزشی

keshavarziبا استفاده از سیستم تلفنبانک مهرگستر بانک کشاورزی، مشتریان دارنده انواع کارت‌ها و حساب‌های متمرکز مهرگستر، بدون محدودیت زمان و مکان می‌توانند از خدمات متنوعی استفاده کنند. شماره‌های برقراری ارتباط با تلفنبانک بانک کشاورزی عبارتند از ۰۹۶۰۳، ۸۳۰۳ و ۸۱۳۰۱ و شما پس از شماره‌گیری می‌توانید از دو طریق شماره حساب با استفاده از رمز تلفنبانک و یا از طریق شماره کارت با استفاده از رمز دوم کارت وارد سیستم تلفنبانک بانک کشاورزی بشوید.

.

مراحل ثبت نام در سامانه تلفنبانک بانک کشاورزی با استفاده از شماره حساب:

 1. مراجعه به شعبه
 2. تکمیل فرم درخواست تخصیص رمز اول تلفنبانک بانک کشاورزی و رمز دوم (پرداخت قبوض)

.

مراحل ثبت نام در سامانه با استفاده از شماره کارت :

 1. مراجعه به خودپرداز بانک کشاورزی
 2. تخصیص رمز دوم کارت (در صورت عدم تخصیص)

.

گزینه‌های موجود در تلفنبانک بانک کشاورزی با استفاده از شماره حساب :

پس از شماره‌گیری ۰۹۶۰۳، ۸۳۰۳، ۸۱۳۰۱ و وارد کردن شماره حساب و رمز دوم وارد تلفنبانک بانک کشاورزی می‌شوید و می‌توانید از خدمات زیر استفاده کنید:

 • گزینه ۱: باقیمانده حساب
 • گزینه ۲: سه گردش آخر
 • گزینه ۳: وضعیت چک صادره (جهت حساب‌های جاری) یا وضعیت سود واریزی (جهت حساب‌های سپرده مدت دار)
 • گزینه ۵: دریافت لیست گردش حساب از طریق فکس
 • گزینه ۸: خدمات پرداخت قبوض (گزینه ۱: پرداخت قبوض، گزینه ۲: استعلام قبض پرداخت شده، گزینه ۹: تغییر رمز دوم)
 • گزینه ۹: تغییر رمز

.

گزینه‌های موجود در تلفنبانک بانک کشاورزی با استفاده از شماره کارت :

پس از شماره‌گیری ۰۹۶۰۳، ۸۳۰۳، ۸۱۳۰۱ و وارد کردن شماره کارت و رمز دوم وارد تلفنبانک بانک کشاورزی می‌شوید و می‌توانید از خدمات زیر استفاده کنید:

 • گزینه ۱: باقیمانده حساب
 • گزینه ۲: سه گردش آخر
 • گزینه ۳: وضعیت چک صادره (جهت حساب‌های جاری) یا وضعیت سود واریزی (جهت حساب‌های سپرده)
 • گزینه ۵: دریافت لیست گردش حساب از طریق فکس
 • گزینه ۶: جهت اعلام مفقودی کارت از طریق رمز دوم
 • گزینه ۸: خدمات پرداخت قبوض (گزینه ۱: پرداخت قبوض، گزینه ۲: استعلام قبض پرداخت شده)

درباره نویسنده

مهشید مظلوم

دیدگاهتان را بنویسید

۲ دیدگاه

/* ]]> */