راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

علیرضا ماهیار در جشنواره نهال فین‌تک مطرح کرد / بانک ملی ایران به سمت راه‌اندازی بانکداری جامع حرکت خواهد کرد

احسان محمودی / علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در سومین جشنواره نهال فین‌تک به برنامه‌های جدید بانک ملی در حوزه فناوری، راه اندازی بانکداری جامع و اهمیت تحول دیجیتال در زمینه‌هایی مانند متابانک، نئوبانک و پرداختن به حوزه‌های  ولث‌تک، بورس‌تک، لندتک و اینشورتک اشاره کرد.


برنامه‌های جدید فناوری بانک ملی


او با اشاره به برنامه‌های جدید بانک ملی در حوزه فناوری گفت: «رویکرد ما در حوزه نوآوری تغییر خواهد کرد و نوع نگاه به سامانه‌ها و اپلیکشین‌ها متفاوت خواهد بود به طوری که نگاه ارائه سرویس از سمت بانک به نگاه Customer centric و نگاهی که مشتری و ذی نفع بر مبنای تجربه کاربری، نیازهای خود را از بانک درخواست کند، تغییر خواهد کرد.»


حرکت به سمت بانکداری جامع


به گفته او، بانک ملی راه اندازی بانکداری جامع یا Universal Banking را در برنامه آتی خود قرار خواهد داد به طوری که اتخاذ این نوع رویکرد می‌طلبد که درباره مشتریان شخصی، شرکتی، تجاری، سرمایه‌گذاری و بانکداری دولت نگاه ویژه‌ای شکل بگیرد به گونه‌ای که هر کدام از آنها تجربه کاری منحصر به خود را داشته باشند از این رو تحول دیجیتال در افق 1401 و 1402 در بانک ملی به این صورت است که با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در حوزه دانش‌بنیان و اکوسیستم نوآوری کشور بتوان در راستای رسیدن به اهداف خود حرکت کرد.»


تحول دیجیتال در بانک ملی چگونه خواهد بود؟


او معتقد است که در نگاه تحول دیجیتال بانک ملی، بانکداری به عنوان محلی برای ارائه خدمات بانکی از جایگاه خاصی برخوردار نخواهد بود بلکه در بحث‌هایی مانند متابانک و نئوبانک بانک ملی، در حوزه‌های ولث‌تک، بورس تک، لندتک، اینشورتک و حوزه‌های مختلف در راستای کمک به خدمات نظام‌های پرداختی فعالیت خواهد کرد همچنین اپلیکشین‌هایی مانند مدیریت سرمایه‌گذرای شخصی یا دستیار مالی در زنجیره ارزش بانک ملی ایران نیز از جایگاه خاصی برخوردار خواهند شد بنابراین بانک ملی ایران به وسعت شبکه دولت، مجموعه‌های بانک‌ها و شرکت‌های مختلف به عنوان ذی نفع نیازمند کمک برای تحقق بخشیدن به این اهداف است.

ماهیار در ادامه اینگونه گفت: «با توجه به جامعه 60 میلیونی مخاطب Retail بانک ملی می‌طلبد شبکه شعب را به عنوان شبکه ویژه‌ای برای مشتریان بزرگ‌تر و نئوبانک ملی ایران را به عنوان اپلیکشین و درگاه ویژه‌ای برای مشتریان حقیقی و خُرد ایجاد کرد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت