راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش تصویری راه پرداخت از نخستین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی

نخستین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی رسانه و تبلیغات امروز در محل همایش‌های هتل المپیک تهران با حضور اساتید این حوزه، مدیران روابط عمومی تعدادی از بانک‌ها شرکت‌ها برگزار شد. گزارش تصویری راه پرداخت از نخستین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی در ادامه آمده است. گزارش راه پرداخت از این کنفرانس به زودی منتشر خواهد شد.

herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29 herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-a herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-b-kazemi-dinan herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-c-soltanifar herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-d-panel herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-e-audience herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-f-bayan herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-g-zareian herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-h-rah-o-trabari herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-i herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-i-audience herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-j-ayande herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-k-panel herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-l-jahani herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-m-Dr. herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-n herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-n-miss herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-o herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-p herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-q herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-r herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-s herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-t herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-u herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-w herfeyigari-hamayesh-index-way2pay-92-07-29-z

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.