راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بعد از تصویب آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک طرح صیانت اعلام شد / آغاز بررسی کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در نشست بعدی کمیسیون

مهدی بیک‌اوغلو / در شرایطی که پیش‌ از این اعلام‌ شده بود، برخی نمایندگان، مخالف پخش زنده نشست‌های کمیسیون مشترک طرح صیانت هستند، عصر روز یکشنبه پنجمین نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت با پخش زنده برگزار و در این نشست کار بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون به پایان و آیین‌نامه به تصویب اعضا رسید.

برخی نمایندگان عضو کمیسیون بلافاصله پس از پایان نشست اعلام کردند با پایان‌گرفتن تصویب مواد آیین‌نامه داخلی، اعضا وارد روند بررسی موضوعات مرتبط با ایجاد نقشه‌راه قانونی در خصوص فضای مجازی خواهند شد. سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح صیانت گفت اعضای کمیسیون از جلسه آینده ضمن استماع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وارد دستور کار رأی به کلیات طرح مذکور خواهند شد. از سوی دیگر یکی از نمایندگان مخالف طرح صیانت عضو کمیسیون طرح صیانت نیز اعلام کرد که مخالفان طرح به‌دنبال آن هستند که از طریق هماهنگی به کلیات طرح صیانت رأی منفی دهند.

اما بر اساس مصوبه کمیسیون، ماده 15 به بعد آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک بدین شرح اصلاح شد؛ ماده 15 نحوه رسیدگی به پیشنهاد‌ها: الف- ابتدا کلیات طرح هر یک از مواد و اجزا توسط یکی از دبیران قرائت می‌شود. سپس پیشنهادهایی که در زمان مقرر در سامانه قانون‌گذاری ثبت‌ شده، به‌ترتیب حذف کل، اصلاح کل، حذف جزء (بند یا تبصره) و اصلاح جزء مطرح می‌شود و در صورت وجود مخالف پیشنهاد، یک مخالف و یک موافق و پس‌ از آن کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به مدت حداکثر پنج دقیقه نظر خود را بیان می‌کنند و بعد از آن پیشنهاددهنده مجدداً به مدت پنج دقیقه از پیشنهاد خود دفاع می‌کند و سپس در مورد پیشنهاد رأی‌گیری به عمل می‌آید. در این مرحله، پیشنهاد حذف کل یا جزء (بند با تبصره) تا قبل از ورود به ماده در کمیسیون پذیرفته می‌شود.

تبصره بند الف ماده 15: بنا به تشخیص رئیس جلسه یا تقاضای حداقل پنج نفر از اعضای کمیسیون، مخالفان و موافقان (حداکثر تعداد سه نفر) می‌توانند به مدت برابر صحبت کنند. ب – چنانچه پیشنهاد ثبت‌شده‌ای مطابق جزء (۱) وجود نداشته باشد و پیشنهادهای حذف کل یا جزء یا اصلاح کل نیز تصویب نشود، اصل ماده به رأی گذاشته می‌شود. پ – در صورت عدم تصویب موارد مذکور در اجزاء (۱) و (۲)، مجدداً پیشنهاد حذف در جلسه پذیرفته و در مورد آن رأی‌گیری می‌شود. ت – پس از مراحل فوق، برای ماده مورد بحث با اصلاحات انجام‌شده رأی‌گیری به عمل می‌آید و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای جدید در همان جلسه یا جلسات بعدی قابل‌طرح است. ث – پس از تصویب هر یک از مواد یا اصلاح کل آن، پیشنهادهای الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه به تشخیص رئیس جلسه، در صورتی‌ که در مهلت مقرر در سامانه قانون‌گذاری ثبت‌شده باشد، قابل‌ طرح است. تبصره: در صورت درخواست هر یک از افرادی که در جزئیات حق اظهارنظر دارند، رئیس جلسه می‌تواند وقت آنان را به میزان مقتضی تمدید نماید. تشخیص کفایت مذاکرات با رئیس جلسه است.

همچنین در ماده 16 مقرر شد قبل از رأی‌گیری کلیات طرح، نظرات نماینده بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌ها شنیده می‌شود و در صورت موافقت رئیس کمیسیون یا درخواست سه نفر از اعضا، نظرات سایر ذی‌نفعان هم شنیده می‌شود، سپس نماینده رسمی دولت اظهارنظر می‌کند و در نهایت سه نفر از نمایندگان مخالف و سه نفر از نمایندگان موافق به‌ترتیب اظهارنظر می‌کنند که مدت‌زمان صحبت آنها پنج دقیقه است.

ماده 17 آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی نیز بدین شرح اصلاح شد: مصوبات کمیسیون غیر قابل‌ تجدیدنظر است، جز در صورت ابهام در مصوبات، یا مغایرت یا تعارض میان دو یا چند ماده یا اجزای یک ماده که با تشخیص رئیس کمیسیون و یا حداقل 10 نفر از اعضا و موافقت دوسوم اعضای کمیسیون نظرات صحن قابل‌ طرح است.

در ماده 18 نیز مقرر شد: محل تشکیل جلسات رسمی کمیسیون در محدوده مجلس شورای اسلامی باشد.

طبق ماده 19؛ آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در 19 ماده و 6 تبصره در جلسه روز یکشنبه مورخ 16 آبان 1400 به‌ اتفاق آرای کلیه اعضای کمیسیون مشترک به تصویب رسید.

همچنین در ادامه نشست کمیسیون پس از تصویب آیین‌نامه داخلی، گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تجربه بین‌المللی سایر کشورها در زمینه مدیریت فضای مجازی ارائه شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.