راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

راه پرداخت وضعیت بورس در شش‌ماهه نخست امسال را بررسی کرد

علی رمضانیان / بازار سرمایه ایران در شش‌ماهه نخست امسال که شاهد تحولات بزرگ سیاسی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم، با نواسانات زیادی مواجه شد، اما در نهایت بازدهی چندانی برای همه سرمایه‌گذاران بورسی نداشته است.

در نخستین روز معاملاتی سال جاری شاخص کل یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد بود، اما طی روزهایی در شش ماه گذشته، به بالاتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید و سرانجام، در آخرین روز کاری شهریور ۱۴۰۰، به یک میلیون‌ و ۳۸۶ هزار واحد رسید.

راه پرداخت در ابتدای سال به این وضعیت پرداخته و از کارشناسان بازار سرمایه خواست تا دیدگاه و تحلیل خود را نسبت به وضعیت شاخص کل بورس تهران در پایان شش‌ماهه نخست امسال ارائه کنند که در نهایت تحلیل واقع‌گرایانه به حقیقت نزدیک‌تر بوده است.


بازار سرمایه فقط شاخص کل نیست


یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن بازار سرمایه را گرفته است، موضوع سیاسی‌شدن بورس است؛ چراکه مدیران ارشد اقتصادی کشور همواره درصدد هستند که با نمایش عددهای سبز بورس، برای خود وجه سیاسی بخرند. بر همین اساس در دوره‌های مختلف و با وجود نامناسب‌بودن وضعیت بازار سرمایه و منفی‌بودن نماگرهای بورسی، سعی شده تا شاخص کل را با بازی برخی نمادهای شاخص‌ساز، سبز نگه‌ داشته و توجهی به میانگین بازدهی بازار سرمایه نشود.

این در حالی است که با توجه به رشد جهشی بورس در سال ۱۳۹۹ اغلب تحلیلگران روند صعودی بورس را در سال جاری با احتیاط  ارزیابی کرده و بعضاً بازار را خنثی می‌دانند که این مسئله را در شش‌ماهه نخست نیز شاهد بودیم.

بازده هفتهبازده ماهبازده سه ماهبازده شش ماه
۷.۰۶۸.۲۱۴.۶۹۴.۴۵
بازده‌های شاخص کل برحسب درصد

حال بر خلاف وضعیت شاخص کل بورس تهران که بازدهی بالاتر از شش درصدی را نشان می‌دهد، وضعیت صنایع بورسی چیز دیگری را نشان می‌دهند.

شاخصتاریخ انتشاربازده هفته%بازده ماه%بازده۳ماه%بازده ۶ماه%بازده سال%
بازده تمام صنایع بورسی در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۰۳۱ شهریور ۱۴۰۰۶.۲۵-۱۳۵.۸۳-۱۲.۸۴.۶۵-۱۴.۹۶-

همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، صنایع بورسی در مجموع در شش ماه گذشته دارای بازدهی منفی چهار درصدی بودند، در نتیجه این مسئله گویای آن است که بازارساز ترجیح داده که بازار را تنها با شاخص نمایش داده و هیچ اعتنایی به وضعیت کلی بازار ندارد.

شاخصتاریخ انتشاربازده هفته %بازده ماه %بازده ۳ ماه %بازده ۶ ماه %بازده سال %
محصولات کاغذ۳۱شهریور۱۴۰۰۱۲.۵۸-۲.۴۲-۲.۹۹۲۶.۰۴-۵۷.۰۲-
فنی مهندسی۳۱شهریور۱۴۰۲۶.۹۸-۶.۹۳-۳۳.۱۳.۱۱-۲.۷۸-
تأمین آب، برق، گاز۳۱شهریور۱۴۰۳۱.۷۷۳.۳۵۰.۱۳۳۷.۰۴۲۱.۲۶
کاشی و سرامیک۳۱شهریور۱۴۰۴۵.۶۵-۶.۴۳.۶۶-۲۴.۱۹-۲.۲۳
فلزات اساسی۳۱شهریور۱۴۰۵۶.۷۷-۸.۵-۱۳.۴۶۱۰.۵۳۱۲.۴۸-
شیمیایی۳۱شهریور۱۴۰۶۵.۴۶-۸.۰۲-۳۰.۴۳۲۷.۲۶۷.۴۵
دستگاه‌های برقی۳۱شهریور۱۴۰۷۱۰.۸۹-۳.۵۵-۲.۳۳۹.۷۳-۱۹.۹۷-
سرمایه‌گذاری‌ها۳۱شهریور۱۴۰۸۴.۲۵-۷.۵۲-۱۰.۲۵-۱۹.۱-۳۱.۶۶-
زراعت۳۱شهریور۱۴۰۹۱۳.۷۹-۱.۰۱-۳۲.۸۸۸.۳۲۳۵.۷۹
لاستیک۳۱شهریور۱۴۱۰۱۱.۶۴-۱۶.۵۴-۰.۱۸۱۴.۲۳-۴.۸۶-
چندرشته‌ای۳۱شهریور۱۴۱۱۷.۱۹-۱۲.۶۳-۱۶.۴۱۷.۴۷۲۲.۲۷-
رادیویی۳۱شهریور۱۴۱۲۸.۹۳-۳.۴۴-۲۱.۰۷۹.۲۶-۴۶.۱۷-
محصولات چوبی۳۱شهریور۱۴۱۳۹.۹۲-۱۶.۹۸-۲۱.۹۷-۴۹.۶۵-۳۹.۳-
بیمه و بازنشسته۳۱شهریور۱۴۱۴۷.۸-۱.۹۶-۱۹.۸۶۲۶.۵۱
منسوجات۳۱شهریور۱۴۱۵۱۲.۹۸-۲۹.۵۷-۱۹.۷۸۵.۶-۳۶.۹
مالی۳۱شهریور۱۴۱۶۵.۷۹-۷.۷۵-۵.۱۹-۱۱.۸۶-۲۴.۶۳-
ابزار پزشکی۳۱شهریور۱۴۱۷۰۰۰۰۰
اداره بازارهای مالی۳۱شهریور۱۴۱۸۲.۳۹-۵.۲۲۳۱.۱۴۹.۶۲۱۷.۷۲-
سایر معادن۳۱شهریور۱۴۱۹۲۵.۵۲۵.۵۷۰.۰۷۲۲.۷۴۱۷.۲۱-
استخراج نفت به جز کشف۳۱شهریور۱۴۲۰۱۱.۰۱-۱۶.۵۵-۸.۹۵-۲۳.۹۷-۱۴.۹۱-
خرده‌فروشی به جز وسایل نقلیه۳۱شهریور۱۴۲۱۱۰.۶۴-۱۰.۹۲-۹.۸۹-۱۸.۹۸-۱۵.۲-
محصولات چرمی۳۱شهریور۱۴۲۲۹.۶۳۴۵.۸۵۹۶.۶۴۳.۱۴۵۴.۷۳-
سیمان۳۱شهریور۱۴۲۴۷.۷۴-۱۲.۹-۲۱۳.۰۹-۱.۸۴
بانک‌ها۳۱شهریور۱۴۲۵۷.۴۱-۱۰.۷۹-۶.۹۷-۸.۷۳-۲۲.۳۸-
شاخص چوب۳۱شهریور۱۴۲۶۱۵.۲-۱۰.۲۷-۶.۵۳۳۷.۹۱-۴۵.۱
شاخص فنی مهندسی۳۱شهریور۱۴۲۷۹.۲۴-۱۱.۷۶-۹.۶۳۹.۹۶-۲۳.۰۱-
شاخص لاستیک۳۱شهریور۱۴۲۸۶.۱۷-۷.۴۳-۱۰.۲۷۳.۴۳۶.۴-
محصولات فلزی۳۱شهریور۱۴۳۱۶.۳۱-۴.۵۲-۳.۶۱۱۱.۴۷-۲۷.۳۲-
مواد دارویی۳۱شهریور۱۴۳۲۶.۷۵-۱.۰۳۲۱.۱۴۷.۲۶۴.۱۲
انبوه‌سازی۳۱شهریور۱۴۳۳۱۱.۲۶-۷.۹۸-۱.۰۹-۱۳.۶-۴۵.۱۴-
رایانه۳۱شهریور۱۴۳۴۷.۰۶-۱.۲۱-۱۱.۰۵۰.۷۸۸.۴۳
ماشین‌آلات۳۱شهریور۱۴۳۵۳.۲۴-۴.۳۴۱۴.۹۱۶.۴۳-۱۴.۴۱-
فرآورده‌های نفتی۳۱شهریور۱۴۳۶۶.۷۴-۰.۶۵-۲۰.۷۷.۵۱۲۳.۸-
کانه فلزی۳۱شهریور۱۴۳۷۱۱.۷۱-۱۳.۷۸-۲۰.۵۲۲۳.۷۲۱۶.۶۵
کانی غیرفلزی۳۱شهریور۱۴۳۸۷.۱۱-۳.۱۹-۹.۹۶۲۲.۸۹-۲۱.۸-
غذایی به جز قند۳۱شهریور۱۴۳۹۷.۵-۵.۲۲-۴.۰۲۴.۷۵-۷.۴۶-
اطلاعات و ارتباطات۳۱شهریور۱۴۴۰۱۲.۱۳-۱۷.۵۸-۴.۰۶-۲۱.۵۵-۴۱.۲۴-
زغال‌سنگ۳۱شهریور۱۴۴۱۱۰.۳۴-۱.۹۹-۲۵.۶۷۲۳.۳۳-۱۷.۵۹
خودرو۳۱شهریور۱۴۴۲۹.۹۶-۱۰.۸۴-۰.۸۸-۲۱.۱۸-۳۴.۸۳-
قند و شکر۳۱شهریور۱۴۴۳۱۰.۴-۶.۰۸-۵.۲۳-۲۶.۱۲-۳۱.۸۹-
حمل و نقل۳۱شهریور۱۴۴۴۱۲.۸۹-۱۶.۷۵-۶-۲۶-۶۳.۵۳-
وسایل ارتباطی۳۱شهریور۱۴۴۵۹.۴۸۷۶.۳۲۱۱۲.۲۴۷۷.۳۱۵۶.۶-
سایرمالی۳۱شهریور۱۴۴۶۹.۴۷-۸.۹-۱۲.۹۳-۲۴.۰۷-۲۵.۵۹-
انتشار و چاپ۳۱شهریور۱۴۴۷۷.۱۲-۱۵.۶۶-۱۳.۹۷-۱۹.۸۸-۵۰.۸۵-


جدول بازدهی صنایع بورسی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰

بر اساس این گزارش، بازدهی بازار سرمایه در سال‌های اخیر به‌شدت به یک عامل خاص وابسته شده و آن ارزش پول ملی است. مواردی پیرامون آن مانند قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی، تورم و رکود از جمله عوامل تأثیر گذار بر شاخص کل هستند که در شش‌ماهه نخست امسال نیز این وضعیت را شاهد بودیم. همین وضعیت برای شش‌ماهه دوم سال نیز تکرار خواهد شد. یعنی با توجه به ارزش پول ملی باید سنجید که بازار سرمایه به کدام سمت می‌رود و چنانچه وضعیت ارز با همین ثبات نسبی در کانال ۲۷ هزار تومان مانده و نوسان نکند، وضعیت بورس نیز چندان نوسانی نخواهد کرد و سناریوی بعدی روشن است که با مسیر حرکتی دلار تعیین می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.