راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سود هر سهم بانک تجارت به ۱۳۴ ریال رسید

سود هر سهم بانک تجارت در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ پس از انجام حسابرسی، ۱۳۴ ریال افزایش پیدا کرد و می‌توان گفت حاصل یک‌سال مجموعه فعالیت این بانک، رشد ۱۳۳ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، وِتجارت، در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ مبلغ ۶۴۵ ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرد. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، ۴۴ ریال زیان برای هر سهم وِتجارت شناسایی شده بود.

پیش از این بنا بر صورت‌های مالی اعلامی و حسابرسی نشده بانک تجارت، مبلغ ۵۱۱ ریال برای هر سهم وِتجارت سود اعلام شده بود که با انجام حسابرسی، این مبلغ ۱۳۴ ریال افزایش پیدا کرده و به ۶۴۵ ریال رسید. حاصل دوازده ماه فعالیت مجموعه بانک تجارت رشد ۱۳۳ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

سود تلفیقی هر سهم هلدینگ بانک تجارت ۷۵۵ ریال است. بانک تجارت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ چهارده هزار و چهار صد و پنجاه (۱۴، ۴۵۰) میلیارد تومان سود خالص را محقق ساخته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.