راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک ابلاغ شد / حذف اعتبار سه ساله چک‌ها

بانک مرکزی موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک را که در جلسه 29 فروردین مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، به منظور اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشنامه به تغییرات اصلاحیه قانون جدید چک، ازجمله حذف مدت اعتبار تعیین شده سه ساله برای چک‌ها تأکید دارد. پیرو بخشنامه قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، ابلاغیه شماره 20962 مورخ 28اردیبهشت سال جاری ریاست جمهوری، با عنوان قانون اصلاح قانون صدور چک برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه قانون یاد شده، به شرح زیر است:

  • مدت اعتبار تعیین‌شده برای چک به مدت 3 سال از تاريخ دريافت دسته‌چک (موضوع ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک) حذف‌شده است.
  • صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر است.
  • صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین‌شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» است.
  • لازم است به هر برگه چک تضمین‌شده، یک شناسه یکتا اختصاص داده شود و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین‌شده برای گیرنده چک‌ فراهم شود.
  • پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده که مشخصاتش روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است و ظهر نویسی برای انتقال چک تضمین‌شده بی‌اعتبار محسوب می‌شود.
  • ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی فرد با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است.
  • پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر دربند قبل، منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده هست.
  • در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به‌منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.
  • مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده و استعلام صحت مشخصات اشخاص مذکور از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده است.
  • در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، علاوه بر مجازات قانونی مقرر، محرومیت 2 تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین‌شده به‌حکم دادگاه پیش‌بینی‌شده است.

در پایان این بخشنامه تأکید شده است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر ازجمله مفاد بخشنامه شماره 318175‏/97 مورخ 11‏/9‏/1397 متضمن ابلاغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین‌شده، ملغی می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.