راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

الزام بانک‌ها به گزارش کلیه رخدادهای امنیتی به مرکز شتاب

دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرد: «بانک‌ها موظفند کلیه رخدادهای امنیتی در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک در بانک و کلیه شرکت‌های تابع و پیمانکار را با مشخص کردن دقیق حوزه تحت تاثیر رخداد و به محض تشخیص وقوع رخداد و یا اطلاع از طرف منابع دیگر به مرکز کاشف گزارش کنند»

محمود احمدی اظهار داشت: کلیه مستندات و اطلاعات محرمانه مورد درخواست مرکز کاشف در رابطه با رخدادهای امنیتی و آثار و شواهد باقیمانده بلافاصله و به ‌طور کامل توسط بانک‌ها در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد. مرکز کاشف به‌عنوان بخشی از وظایف حاکمیتی خود مجاز به حضور در بانک، بررسی و ارزیابی امنیت خدمات بانکداری الکترونیک بانک‌های مختلف و شرکت‌های پیمانکار و گزارش نقص‌های مشاهده شده به مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی است.

.

تدوین راهبرد زیرساخت بازار مالی کشور

احمدي با بیان این‌ که راهبرد زیرساخت بازار مالی کشور در چهار حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌های اجرایی، طرح‌های نظارت و سرپرستی و همچنین فناوری در سال جاری تدوین می‌شود گفت: به این واسطه برنامه اصلی نظام بانکی کشور در دهه 90 ارايه می‌شود.

آن‌ چه در راهبرد جایگاه مهمی دارد تعهد به اجرای آن است، این تعهد به طرح‌های عملیاتی و در کنار آن سرپرستی و نظارت احتیاج دارد که باید در اجرای یک راهبرد مدنظر قرار گیرد و کلیه راهبردهای طرح‌ریزی شده در بانک مرکزی نیز با توجه به تجارب جهانی و ایجاد تعهد در مدیریت ارشد برای انجام آن‌ها تدوین شده است.

.

موسسه بال و تدوین اصول زیرساخت بازار مالی جهان

احمدی همچنین به تدوین اصول زیرساخت بازار مالی جهان در سال 2012 اشاره و خاطرنشان کرد: موسسه بال در این طرح 24 اصل اقتصادی جهان شمول را ارايه کرده است اصولی مانند سازماندهی نظام مالی، مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی، نحوه مدیریت در اوراق بهادار و مدیریت بحران که خوشبختانه نظام بانکی ما در بسیاری از این اصول موفق عمل کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت