راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی خواستار دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی شد

بانک مرکزی به منظور استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به داده‌های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیئت دولت ارائه کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی براساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) است که یکی ازاین سازمان‌های تامین کننده اطلاعات، سازمان امور مالیاتی است و نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه‌ها دارد.

براساس تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند.

گفتنی است، درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت است.

منبع تسنیم
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.