راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش آبان‌ماه شاپرک منتشر شد / سهم ۰.۱۶ درصدی کارت اعتباری از کارت‌های بانکی تراکنش‌دار سوئیچ شاپرک

گزارش اقتصادی آبان‌ماه شاپرک (شماره ۶۵) منتشر شد. طبق این گزارش، در آبان‌ماه ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۲ میلیارد و ۷۵۹ میلیون تراکنش با ارزش ۴.۳۸۰ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مهرماه رشد منفی ۱.۵۱ درصدی در تعداد و رشد منفی ۹.۵۰ درصدی در ارزش ریالی داشته است. همچنین تراکنش‌های آبان‌ماه ۱۳۹۹ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۸ از نظر تعدادی ۲۳.۸۷ درصد و از نظر ریالی ۷۳.۶۱ درصد رشد داشته است.

بر اساس جدول زیر تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به مهرماه رشد ۱.۸۳ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش ۱.۴۹ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در آبان ۱۳۹۹ نسبت به مهرماه رشد ۵.۲۴ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰.۷۹ درصدی همراه بوده است.


عملکرد هر ابزار پذیرش


همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، کارت‌خوان فروشگاهی با سهم ۹۰.۳۲ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در آبان‌ماه ۱۳۹۹، ۲۳۱ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۷.۸۵ واحدی را تجربه کرده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است. در آبان‌ماه متوسط تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۷.۶۲ درصدی از ۱۱۸ تراکنش در مهرماه ۱۳۹۸ به ۱۱۱ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۸ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش ۰.۶۲ واحدی همراه بوده است. همچنین متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با ۸.۵۲ واحد کاهش نسبت به مهر ۱۳۹۹ به ۲۷۴ عدد در آبان‌ماه رسیده است.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در آبان ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۰۶ و کاهش ۰.۵۶ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نیز در آبان ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۰۰ و افزایش ۰.۵۳ درصدی را تجربه کرده‌اند. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۰.۰۶ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰.۰۲۹ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.


سهم تراکنش‌های موفق از کل تراکنش‌ها


جدول زیر، اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش‌های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک را نشان می‌دهد که این بررسی حکایت از سهم ۹۲.۲۹ درصدی تراکنش‌های موفق و ۷.۷۱ درصدی خطاهای رخ‌داده در آبان ۹۹ دارد.


بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت


طبق این گزارش به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین و کارت اعتباری ایران کیش بیش‌ترین سهم بازار را ازنظر تعداد تراکنش‌ها در آبان ۹۹ داشتند.

همچنین بر اساس این گزارش، به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، کارت اعتباری ایران کیش، تجارت الکترونیک پارسیان و پرداخت الکترونیک سداد بیش‌ترین سهم بازار را ازنظر مبلغ تراکنش‌ها در آبان ۹۹ داشتند.

همانگونه که در دو شکل بالا مشاهده کردید، شرکت به‌پرداخت ملت با سهم ۲۱.۰۳ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۱.۷۸ درصدی از مبلغ آن‌ها، همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. در این ماه همچنان اختلاف سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان با این این شرکت نزدیک به ۶ درصد رسیده است. این شاخص در مولفه تعدادی نیز رقمی در حدود دو درصد است.

در تصویر زیر نیز سهم شرکت‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در آبان‌ماه ۱۳۹۹ نمایش داده شده است.

همچنین در تصویر زیر سهم شرکت‌های PSP از مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش را در آبان‌ماه ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنید.


عملکرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها


طبق جدول زیر در ماه آبان شرکت سایان کارت با رقمی برابر با ۰.۰۰۷ درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است. در مقابل شرکت فن‌آوا کارت با کسب رقم ۰.۲۶۷ درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است. در مقایسه با ماه گذشته بیشترین احتلاف میزان شاخص نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها نیز در همین شرکت رخ داده است.

در ماه جاری عملکرد کاهشی برخی از شرکت‌ها به‌ویژه شرکت پرداخت الکترونیک سامان سبب کاهش بیش از ۱۰ درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

همچنین طبق نمودار زیر، در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می‌شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها (عملکرد مثبت)، با کاهشی برابر با ۰.۰۵۸ درصد در شرکت پرداخت الکترونیک سداد رخ داده است. همچنین شرکت فن‌آوا کارت با رقم ۰.۲۰۵ درصد، بیشترین افزایش را نسبت به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.

برای بررسی روند تغییر تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی، شکل زیر طی ابتدای سال ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹ ترسیم شده است.

تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش در آبان‌ماه رشد نشان داده است. این کارت‌خوان‌ها در ماه جاری بیش از ۶ درصد افزایش یافته‌اند. بالا رفتن تعداد آن‌ها در تمامی شرکت‌ها مشاهده می‌شود. این افزایش در ارقام شاخص سهم تعداد کارت‌خوان فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی از کارت‌خوان‌های فعال سیستمی هر شرکت نیز تاثیرگذار بوده است. در ماه آبان ۹۹ سهم کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی، ۱۸.۵۲ درصد از کل کارت‌خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک را شامل شده است. این عدد نسبت به رقم مشابه در مهرماه کمتر از یک درصد بالا رفته است.

جدول زیر سهم تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی از کارت‌خوان‌های فعال سیستمی هر شرکت را ارائه می‌دهد.


وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده


طبق این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، پارسیان و کشاورزی بیش‌ترین سهم از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت را در آبان ۹۹ داشتند.

همچنین به ترتیب بانک‌های ملت، صادرات، ملی، کشاورزی، تجارت و سپه بیش‌ترین سهم از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت را در آبان‌ماه ۹۹ داشتند.


تعداد کل هر یک از انواع کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوئیچ شاپرک


در آبان‌ماه ۱۳۹۹، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوئیچ شاپرک مجموعا ۱۱۰.۸۶۴.۴۲۰ بوده است که بیشترین تعداد آن با ۱۰۶.۷۷۱.۲۵۷ عدد و سهم تعدادی ۹۶.۳۱ درصدی متعلق به کارت برداشت و کم‌تریم تعداد آن با ۱۷۲.۵۱۸ عدد و سهم ۰.۱۶ درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.

براساس این گزارش، در این ماه بیشترین کارت اعتباری تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملی، ملت، صادرات ایران و سپه است. بیشترین کارت برداشت تراکنش‌دار نیز به‌ترتیب متعلق به بانک‌های ملی، ملت، صادرات و کشاورزی و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملی ایران، ملت، پارسیان و صادرات ایران بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.