راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

وضعیت بازار پول ایران در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ بررسی شد

معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی تهران وضعیت بازار پول ایران در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ را در سه بخش بانک‌ها و بانک مرکزی، نقدینگی و دولت و بانک مرکزی موردبررسی قرار داده است.

در بخش بانک‌ها و بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها نسبت به بانک مرکزی موردبررسی قرارگرفته است که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده متوجه می‌شویم، بدهی بانک‌ها به مرکزی نسبت به شهریورماه ۹۸ در اسفندماه ۹۸ کاهش داشته است؛ اما بدهی بانک‌های تخصصی و تجاری نسبت به اسفندماه سال گذشته افرایش داشته است. همچنین بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری افزایش قابل‌توجهی را در شهریور ۱۳۹۹ نسبت به پایان ۱۳۹۸ داشته‌‌اند.

در بخش نقدینگی نیز شاهد افزایش ضریب فزاینده نقدینگی هستیم که این افزایش عامل مسلط در رشد ۱۷.۱ درصدی حجم نقدینگی در شهریور ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ و کاهش اثر پایه پولی در این رشد است.

در مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۸ نیز، بدهی دولت در پایان سال ۹۸ نسبت به شهریورماه سال ۹۸ به بانک مرکزی تقریباً یازده درصد کاهش داشته است و بدهی دولت در مقایسه با شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۳۶ درصد افزایش داشته است.

وضعیت بازار پول در پایان شهریور ۱۳۹۹
منبع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.