راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

صورت‌های مالی شفاف پیش نیاز ارائه خدمات و تسهیلات در اگزیم بانک ایران

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران گفت: «تصمیم گیری در خصوص پرونده شرکت‌هایی که صورت‌های مالی شفاف و مناسبی دارند بدون وقفه انجام می‌پذیرد.»

رضا ساعدی فر،گفت: «شرط دریافت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برخورداری حداقل بیست درصدی از نسبت مالکانه است. در صورتی که بنگاهی از نسبت مالکانه یادشده برخوردار نباشد، امکان ثبت اطلاعات آن در سامانه صندوق توسعه ملی به منظور دریافت تسهیلات تلفیقی، وجود نخواهد داشت.»

او با بیان اینکه نسبت مالکانه برای بنگاه‌هایی که خواهان استفاده از تسهیلات از محل منابع بانک هستند، حداقل ۱۵ درصد تعیین شده، اظهار داشت: «دریافت تسهیلات برای بنگاه‌هایی که حداقل نسبت مالکانه یادشده(۱۵ درصد) را دارند، از سهولت بیشتری برخوردار خواهند بود.»

و تصریح کرد: «این بانک به شرکت‌هایی تسهیلات بدون وثیقه اعطا می‌کند که صورت های مالی شفاف خود را با امضا و مهر تایید حسابرس به بانک ارائه دهند، در غیر اینصورت باید وثیقه‌ای مناسب به بانک معرفی کنند. اگر شرکتی تعهدات ارزی خود را طبق آخرین فهرست اعلامی بانک مرکزی ایفا کرده باشد، بر اساس اختیاراتی که به سیستم بانکی کشور اعطا شده، می تواند تسهیلات تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال در قبال ارائه کامل مدارک اظهارنامه مالیاتی از بانک توسعه صادرات ایران دریافت کند.»

او در ادامه خاطرنشان کرد: «هرچند برای ما مهم است که تسهیلات اعطایی بانک صرف صادرات شود اما اگر در مسیر صادرات مشتریان منع قانونی به وجود آمد، جریمه ای برای عدم انجام تعهد صادراتی مشتریان برای ایشان در نظر گرفته نمی‌شود.»

ساعدی همچنین در مورد مقررات تغییرکالای صادراتی، گفت: «از آنجایی که در سیستم بانکی ما قوانین بانکداری اسلامی رعایت می شود، مشتریان ملزم‌ هستند تغییر برنامه صادراتی خود را کتبا به شعبه ذیربط اطلاع داده و اسناد صادراتی مرتبط را به موقع به بانک ارائه دهند تا مشکلی برایشان ایجاد نشود. بانک در صورت موجه و صادراتی بودن طرح‌های مشتریان می تواند منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها را از طریق منابع بانک و یا معرفی شرکت‌ها به بازار سرمایه و از طریق شرکت تامین سرمایه بانک فراهم کند.»

منبع روابط عمومی بانک توسعه صادرات
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.