راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش اقتصادی تیرماه شاپرک منتشر شد / رشد ۵/۰۹ درصدی تعداد تراکنش‌های تیرماه شاپرک نسبت به خردادماه

گزارش اقتصادی شماره ۶۱ شاپرک که مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است، منتشر شد. این گزارش در پنج بخش اصلی بر موضوعاتی همچون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»،‌ «شاخص‌های عملکردی شاپرک»، «کیفیت خدمات پرداخت کارتی»، «بررسی عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی عملکرد بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» متمرکز شده است.

طبق گزارش اقتصادی تیرماه شاپرک، در تیرماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۷۰ تراکنش با ارزش ۵.۱۹۹ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خردادماه رشد ۵/۰۹ درصدی در تعداد و ۳۳/۷۸ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

در جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در تیرماه ۱۳۹۹ و درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته آمده است.

همچنین براساس آمار شاپرک، تراکنش‌های تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ از نظر تعدادی ۲۲/۶۱ درصد و از نظر ریالی ۹۶/۴۹ درصد رشد داشته است.


عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش


سوئیچ شرکت شاپرک سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی را پشتیبانی می‌کند. تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در تیرماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به خردادماه رشد ۱/۱۴ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش ۰/۷۴ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی باشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در تیر ۱۳۹۹ نسب به خرداد ۱۳۹۹ رشد ۴/۲۱ درصدی را تجربه کرده است و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۱/۰۱ درصدی همراه بوده است. طبق این گزارش کارت‌خوان فروشگاهی با سهم ۸۹/۹۹ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی با سهم ۶/۰۶ درصدی و ابزار پذیرش موبایلی با سهم ۳/۹۵ درصدی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.


سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الکترونیک کارت


طبق این گزارش به‌ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین، کارت اعتباری ایران کیش و پرداخت الکترونیک سداد بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی در تیرماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.

طبق این گزارش به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، کارت اعتباری ایران کیش و پرداخت الکترونیک سداد بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در تیرماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.

طبق نمودارهای بالا، شرکت به‌پرداخت ملت با سهم ۲۲/۱۶ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۴/۳۲ درصدی از مبلغ آنها، همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. در این ماه از اختلاف سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان با این شرکت کاسته شده و رقم آن به ۴ درصد کاهش یافته است. این شاخص در مولفه تعداد رقمی در حدود سه درصد است. افزایش معاملات بورس اوراق بهادار در این ماه علت عمده رشد مبالغ تراکنش‌های شرکت پرداخت الکترونیک سامان گزارش شده است.


سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت


براساس آمار منتشرشده در این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات ایران، سپه، پارسیان و کشاورزی بیشترین سهم پذیرندگی از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت را در تیرماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.

براساس آمار تیرماه شاپرک، بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات ایران، سامان و تجارت بیشترین سهم پذیرندگی از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت را در تیرماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.

بر اساس دو نمودار بالا، بانک ملت با سهم ۲۲/۰۵ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۴/۰۲ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.