راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پرویزیان، نماینده شورای پول و اعتبار در هیات انتظامی بانک‌ها شد

با تصویب اعضای شورای پول و اعتبار، کورش پرویزیان نماینده این شورا در هیات انتظامی بانک‌ها شد.

پرویزیان هم‌اکنون مشاور رییس‌کل بانک مرکزی و عضو شورای پول و اعتبار است. به گزارش خبرگزاری فارس، وظایف هیات انتظامی بانک در مواد ۲۴، ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی شرح داده شده است؛ طبق ماده ۴۴ اعضای این شورا نماینده دادستان، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار با انتخاب این شورا، یک نفر از شورای‌عالی بانک‌ها با انتخاب شورای‌عالی بانک‌ها و دبیر کل بانک مرکزی که سمت دادستان را خواهد داشت، در این هیات حضور دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.