راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نقش نظام راهبری شرکتی در بانک‌ها و افزایش ثبات مالی

عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نبود راهبری قوی شرکتی در بانک‌ها نظام مالی را بی ثبات کرده و ریسک‌های سیستماتیک زیادی بر اقتصاد تحمیل می کند.

علی حسینی با تاکید بر ضرورت اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و شرکت‌ها، گفت: نبود راهبری قوی شرکتی در بانک ها می تواند نظام مالی را بی ثبات کرده و ریسک های سیستماتیک زیادی بر اقتصاد تحمیل کند.

 معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، اظهار داشت: راهبری شرکتی یکی از ابزارهای محافظت از منافع سهامداران و کاهش هزینه های نمایندگی است. با توجه به آینکه بین مدیران شرکت‌ها و سهامداران عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، هر روشی که برای حذف این عدم تقارن اطلاعاتی اتخاذ شود سودمند بوده و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می‌شود. برخورداری از راهبری شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذی نفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.

 وی ادامه داد: تفاوت قابل توجه صنعت بانکداری با سایر صنایع و نقش قابل توجه آن در اقتصاد کشور موجب شده که اهمیت راهبری شرکتی در بانک ها حساس‏تر از سایر صنایع باشد. اگرچه راهبری شرکتی ضعیف در هر شرکتی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شده و در نتیجه ریسک شرکت را افزایش دهد؛ اما این وضعیت در خصوص بانک ها حادتر به نظر می رسد.

 حسینی با اشاره به نقش استقرار نظام راهبری شرکتی در بانک‌ها در کاهش ریسک و اقدامات انجام شده در کشور، گفت: با گسترش دامنه فعالیت شرکت‌ها و نیاز به مدیران متخصص، به منظور تقویت پاسخگویی و شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از سوی سهامداران تامین مالی شده است، مدیریت از مالکیت در شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های سهامی عام تفکیک شده و مدیران شرکت‌ها نه تنها در برابر سهامداران و مالکان بلکه در برابر گروه ذینفع بزرگتری به نام جامعه، مسئولیت پاسخگویی دارند.

 معاون سازمان بورس، بیان داشت: بنابراین برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم افراد ذینفع، باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است که از جمله آن طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی مناسب در بنگاه های اقتصادی است.

حسینی اظهارداشت: راهبری شرکتی قوی در شرکت ها و از جمله بانک ها یکی از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از فساد محسوب می‏شود. مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان داده که با ضعف راهبری شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن علاوه بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و افزایش مخارج دولت، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است.

 به گفته معاون سازمان بورس، با توجه به تفاوت قابل توجه صنعت بانکداری با سایر صنایع در بسیاری جنبه ها، اهمیت راهبری شرکتی در بانک‌ها، حساس ‏تر از سایر صنایع و بخش‌ها است و به دلیل اهمیت بانک‌ها در اقتصاد از یکسو و آسیب پذیر بودنشان از سوی دیگر، بانک‌ها را نسبت به سایر شرکت‌ها تحت مقررات و نظارت‌های شدیدتری قرار داده است.

 کنفرانس حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی در یازدهم دی ماه امسال در تهران برگزار می شود و دارای ۲ نشست تخصصی (پانل) نیز خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.