راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

شروع همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

ششمین همایش تخصصی سیاست‌ها و چشم اندازهای کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما آغاز شد. تبیین و تحلیل اصول و روش‌های سیاست‌گذاری در تعیین جهت‌گیری‌های راهبردی کشور در توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی مهم‌ترین هدف این همایش است. تشریح و تبیین مبانی علمی و عملی سیاست‌گذاری توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در کشور، آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی روش‌ها و نتایج برنامه‌های سیاستگذاری توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، دستیابی به چارچوب و الگوی مناسب سیاست‌گذاری و تعیین جهت‌گیری‌های راهبردی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی از دیگر اهداف این همایش است. بررسی و تبیین تجربیات داخلی و خارجی درباره فرآیند‌ها و نتایج سیاست‌گذاری در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، بررسی نقش و جایگاه بخش خصوصی در سیاست‌گذاری تجارت و نقد و بررسی عوامل ترغیب کننده و تحدید کننده سیاست‌های تجارت و اقتصاد الکترونیکی در اسناد بالادستی کشور و توسعه و پیشنهاد چارچوب و الگوهای مناسب برنامه ریزی و سیاست‌گذاری حوزه تجارت و تبیین جهت گیری‌های راهبردی کشور برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی از دیگر محورهای این همایش است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.