راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

ملاحظات سیاسی ماینینگ / گزارش «استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی» منتشر شد

مرکز پژوهش‌های مجلس مردادماه ۹۸ گزارشی با عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی» منتشر شد. این گزارش در سه فصل به انتشار رسیده است. صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها، ملاحظات سیاسی استخراج رمزارزها در بخش خصوصی و ملاحظات سیاسی استخراج رمزارزها با استفاده از منابع بخش دولتی سرفصل‌های این گزارش به حساب می‌آیند.

در این گزارش آمده است: «استخراج رمزارزها بسته به منابع رایانشی که در طرح اقتصادی رمزارز مصرف می‌شود و بخشی که از استخراج رمزارز بيشتر متأثر می‌شود، می‌تواند نهادهای متعددی را درگير کند. استخراج رمزارزهایی که در حال حاضر در کشور رواج دارد به صورت محسوس بر الگو و حجم مصرف برق در کشور اثرگذارند. از آنجایی که تشخيص دستگاه‌های استخراج رمزارز در مبادی گمرکی به سادگی امكان‌پذیر نيست، با نظارت بر الگوی مصرف برق و الگوی ترافيک اینترنت می‌توان افراد حقيقی یا حقوقی را شناسایی کرد که مبادرت به استخراج این رمزارزها می‌کنند. سامان‌دهی استخراج رمزارز می‌تواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غيرقابل تحریم، درآمد شبكه برق کشور را نيز افزایش دهد و حتی درآمد مالياتی برای دولت به همراه داشته باشد.»

در ادامه گزارش استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی آمده است: «باید توجه داشت که نوسانات بالای ارزش رمزارزهای جهان‌شمول، ریسک مشارکت مستقيم و غيرمستقيم دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش می‌دهد. برای سامان‌دهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت می‌کند و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نيازی به وضع قوانين جدید نباشد و بسترهای نهادی مورد نياز از طریق دولت قابل تدوین است. اما نظارت مجلس شورای اسالمی بر ایفای تكاليف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط بسيار مهم و حياتی است.»

در این گزارش به اهم اقدام‌های نظارتی مجلس که می‌تواند برای سامان‌دهی استخراج رمزارز در دستور کار قرار گيرد، اشاره شده است:

  • پيگيری وزارت نيرو با همكاری وزارت صمت برای تدوین آیين‌نامه و شيوه‌نامه سرمایه‌گذاری در توليد و مصرف برق مورد نياز برای استخراج که در آن تعرفه برق مصرفی استخراج اخير ارز در هر ماه و فصل از سال، مناطق مجاز نصب تجهيزات استخراج رمزارزهای انرژی‌بر و حداکثر ظرفيت تجهيزاتی که در هر منطقه قابل عملياتی شدن است و زمان‌های مجاز استفاده از این تجهيزات مشخص شده باشد.
  • پيگيری اجرای سازوکار اخذ ماليات از رمزارزها توسط سازمان امور مالياتی
  • نظارت بر عملكرد گمرک جمهوری اسلامی در مورد استقرار سازوکار نظارت بر واردات تجهيزات با همكاری سازمان امور مالياتی، وزارت ارتباطات و وزارت نيرو
  • نظارت بر عملكرد وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان گمرک، سازمان امور مالياتی و بانک مرکزی در شناسایی فعاليت‌های اعلام نشده در زمينه استخراج و عدم بازگشت درآمد حاصل از استخراج به کشور.

برای خواندن متن کامل این گزارش نسخه PDF را بخوانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت