استخدام در بانک‌ها و شرکت‌ها

شرکت خدمات پرداخت الکترونیک نیکا کوش ارس، در دو عنوان شغلی استخدام می‌کند

خدمات پرداخت الکترونیک نیکا کوش ارس، به منظور توسعه نیروی انسانی خود در دو عنوان شغلی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می‌کند.

عنوان شغلیجنسیترشتهمقطعشرایط احراز
حسابدار و کمک حسابدار خانم

 

زنحسابداری

مدیریت و سایر رشته‌های مرتبط

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

 

مهارت کار با رایانه (ویندوز)

نرم‌افزار Excel

آشنایی با  سیستم‌های مالی رایورز دانش حسابداری و ثبت اسناد حسابداری

حداقل دو سال سابقه کار مفید

حداکثر و حداقل سن ۳۵ و ۲۲

 

واجدین شرایط می‌توانند روزمه خود را به ارسال nikapel@yahoo.com ایمیل کنند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید