راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

شرکت خدمات پرداخت الکترونیک نیکا کوش ارس، در دو عنوان شغلی استخدام می‌کند

0

خدمات پرداخت الکترونیک نیکا کوش ارس، به منظور توسعه نیروی انسانی خود در دو عنوان شغلی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می‌کند.

عنوان شغلیجنسیترشتهمقطعشرایط احراز
حسابدار و کمک حسابدار خانم

 

زنحسابداری

مدیریت و سایر رشته‌های مرتبط

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

 

مهارت کار با رایانه (ویندوز)

نرم‌افزار Excel

آشنایی با  سیستم‌های مالی رایورز دانش حسابداری و ثبت اسناد حسابداری

حداقل دو سال سابقه کار مفید

حداکثر و حداقل سن ۳۵ و ۲۲

 

واجدین شرایط می‌توانند روزمه خود را به ارسال nikapel@yahoo.com ایمیل کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.