راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

با مصوبات مجلس، پرداخت بدهی تسهیل‌گیرندگان بانکی و موسسات اعتباری تسهیل شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات، تسهیل‌گیرندگان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 14 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند 7 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با 196 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند 7 طرح مذکور به شرح زیر است:

بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به این صورت اصلاح می‌شود: به‌منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور 97 پرداخت نکرده‌اند کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل کنند.

ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است درصورتی‌که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر است. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء 2 این بند محاسبه می‌شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات‌گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.

2-1- اصل و سود تسهیلات موردنظر بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به‌صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.

2-2- جمع مبالغ را که تسهیل‌گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.

2-3- مابه‌التفاوت بندهای 2-1 و 2-2 بدهی قطعی تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان 97 به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند درهرحال هیچ‌گونه وجهی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی‌شود.

درصورتی‌که تسهیلات‌گیرندگان تا پایان اسفند 97 بدهی خود را تسویه نکنند می‌توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به‌علاوه 6 درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. درهرحال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل‌گیرندگان ممنوع است.

حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به‌موجب قرارداد اولیه 40 میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می‌شود درصورتی‌که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از 40 میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء 2 و مازاد آن جزء 3 محاسبه می‌شود.

تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن‌ها منتقل شده است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی‌که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به‌تدریج و به‌صورت 5 سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذبور به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات‌های انتظامی ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی مصوب 51/4/18 می‌شوند.

نظارت بر حسن اجرای این بند به‌ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر 15 روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه‌وبودجه مجلس ارائه کند.

 

همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند (8) این طرح در خصوص بخشودگی سود تسهیلات با 186 رأی موافق و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (8) مصوب طرح مذکور عبارت است از: «سقف بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه 73 هزار و 200 میلیارد ریال تعیین می‌گردد. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌توانند از زمان تصویب این قانون صرفا یک فقره از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.»

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 95 کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال اقدام کند.

تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می‌شود.

2 دیدگاه
  1. سیدرحمن بن شاهی می‌گوید

    وقتی بانک مهراقتصاداهواز۶۳میلیون تسهیلات درشهریور۹۳باسود۲۸%باقرارداد۵ساله وبازپرداخت۱۱۷میلیون واندی به برادرم داده که درمرداد۹۵نابیناشده رادرمدت۴سال وبیش از۱۱۸میلیون دریافت نموده آپارتمان تضمین وام رابنام خودش زده وهنوز۵۰میلیون ادعای طلبدارندوهیچیک ازموصوبات مجلس راقبولنداردمن چکاربایدبکنم لطفایک راهنمایی که متحمل هزینه نباشدچون داروندار برادرم صرف مداوای چشمانش شدونتیجه نداشت هنوزمهراقتصاد رهایش نکرده وخانه را برنمیگرداند.ممنونم چون هنوزنتیجه ای حاصل نشده ناچارم تلاشم رابکنم

  2. سیدمجیدبن شاهی می‌گوید

    بانکی که خودراملزم ومتعهدبه پڌیرش مصوبات مجلس شورای اسلامی نمیداند چه بایدکرد؟ لطفاراهنمایی بفرمایید.سپاسگزارم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.