راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

بانک مرکزی دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد

0

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل این بانک باشد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند «۱» مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند «۲» مصوبه یادشده از یک‌سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۹۷.۲۱۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۲۰ از سوی دیگر، بدین‌وسیله «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

 

۱- کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارایه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.

۲- بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.

۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک‌میلیون یورو، بیش از یک‌میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

 

الف) تا یک‌میلیون یورو

 • از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.
 • در ازای واردات کالا و خدمات موردنیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کند (واردات در مقابل صادرات خود).
 • به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کند (واردات در مقابل صادرات غیر).
 • به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کند.

 

ب) بیش از یک‌میلیون یورو تا سه میلیون یورو

 • مکلف است ۵۰ درصد ارز صادراتی را به «سامانه نیما» واگذار کند.
  تبصره: تا سقف یک‌میلیون از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.
 • مابقی ارز را باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
 • در ازای واردات کالا و خدمات موردنیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کند (واردات در مقابل صادرات خود).
 • به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کند (واردات در مقابل صادرات غیر).
 • به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کند.

 

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

 • مکلف‌ است ۷۰ درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه کند.
  تبصره: تا سقف یک‌میلیون از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.
 • مابقی ارز را باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
 • در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی موردنیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کند (واردات در مقابل صادرات خود).

 

د) بیش از ده میلیون یورو

 • مکلف‌اند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه نماید.
  تبصره: تا سقف یک‌میلیون از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.
 • مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
 • در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی موردنیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.

 

تبصره: فروش در «سامانه نیما» بیش از درصد مشخص‌شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.

 

۴- کلیه صادرات انجام‌گرفته از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ مشمول این مصوبه خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.