راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ابلاغیه سازمان مالیاتی در خصوص شرکت‌های بورسی

0

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با صدور ابلاغیه‌ای بر لزوم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط دستگاه‌های مشمول، بانک‌ها و بیمه‌ها و اعمال جریمه در صورت تخطی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور طی ابلاغیه‌ای که به امضای نادر جنتی رسیده است، خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد؛ با توجه مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می‌رساند:

الف_ در خصوص شرکت‌های موضوع‌بند (الف) و (د) ماده‌واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، شرکت‌های موضوع‌بندهای (الف) و (د) ماده‌واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» که سال مالی آن‌ها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعدازآن شروع می‌شود مشمول مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ خواهند بود.

 

شرکت‌های موضوع‌بند (الف) و (د) ماده‌واحده یادشده عبارت‌اند از:

  1. شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
  2. شرکت‌ها و مؤسسات موضوع‌بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی

 

شرکت‌ها و مؤسسات موضوع‌بند ۲ به شرح زیر در ماده ۷ اساسنامه فوق‌الذکر تشریح شده است:

  • کلیه دستگاه‌هایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب است از قبیل بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش آن‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و مؤسساتی که صرف‌نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آن‌ها به‌موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرائی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرس می‌باشند.
  • شرکت‌ها، مؤسسات و دستگاه‌هایی که درمجموع بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن‌ها به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع‌بند (الف) فوق می‌باشند.

ازآنجاکه معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق به‌عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده مذکور در مهلت مقرر، پیش‌بینی شده است، شرکت‌های مذکور در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی که شروع آن بعد از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ است، مشمول جریمه یادشده می‌باشند.

ب_ در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیت به‌موجب اطلاعیه سازمان متبوع که طی بخشنامه شماره ۹۳/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ابلاغ‌شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده) شده‌اند، با توجه به قسمت اخیر اطلاعیه مذکور، برای اشخاص تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالی آن‌ها از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ و به بعد شروع‌شده است.

بدیهی است جریمه مقرر در ماده یادشده نیز از اشخاص مشمول به شرح این بند که سال مالی آن‌ها از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ و به بعد است، در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور حسب مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.