راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

رشد عملکرد فن آوا کارت در گزارش مردادماه شاپرک

0

گزارش مردادماه ۱۳۹۷ شاپرک در پنج بخش اصلی منتشر شد. این پنج بخش‌بر موضوعاتی چون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»، «شاخص‌های عملکردی شاپرک در مرداد ۱۳۹۷»، «کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی»، «بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت فن آوا کارت، آنچه در گزارش مردادماه شاپرک منتشرشده است حاکی از رشد عملکرد شرکت فن آوا کارت در دو شاخص مبلغ تراکنش‌ها و تعداد تراکنش‌ها است.

در شاخص مبلغ کل تراکنش‌ها در تیرماه ۱۳۹۷ درمجموع فن آوا کارت ۷/۷۴% درصد از کل مبلغ تراکنش‌ها را در اختیار داشته که در گزارش مردادماه این میزان به ۸/۲۸% رسیده است. همچنین به لحاظ شاخص کل تعداد تراکنش‌ها در تیرماه امسال ۴/۲۵% بوده که در گزارش ماه مرداد شاپرک، فن آوا کارت توانسته به ۴/۴۲% درصد از کل تراکنش‌ها برسد.

بانک‌های ملت، ملی، پارسیان، کشاورزی، صادرات و سپه به ترتیب بیشترین سهم پذیرندگی از کل تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در مرداد ۹۷ داشته‌اند. همچنین بر اساس این گزارش بانک‌های ملت، صادرات، ملی، کشاورزی، سپه و تجارت بیشترین سهم پذیرندگی از کل مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را در مرداد ۹۷ داشته‌اند.

گزارش شاپرک به‌صورت دوره‌ای در راستای رسالت شاپرک مبنی بر اطلاع‌رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور منتشر می‌شود و هدف از انتشار آن کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.