راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

گزارش بانک خاورمیانه از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۶

0

بانک خاورمیانه گزارش‌های فصلی و سالیانه مالی در مورد اقتصاد ایران منتشر می‌کند. آخرین ویژه‌نامه منتشر شده توسط این بانک به عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۶ اختصاص دارد.

این گزارش در ۹ فصل منتشر شده است. فصل اول درباره «بخش واقعی» است. گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات فصل اول را تشکیل داده‌اند. فصل دوم به «بازار نیروی کار» اختصاص دارد.

سومین فصل این ویژه‌نامه با عنوان «وضعیت مالی و بودجه دولت» در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. در این فصل به کلیات قانون بودجه ۱۳۹۶، بودجه عمومی، عملکرد مالی دولت، خصوصی‌سازی، صندوق توسعه ملی و طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است.

فصل چهارم عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۶ در مورد «تراز پرداخت‌های خارجی» بوده و صادرات و واردات کالا در سال ۹۶ تشریح شده است. «بازار ارز» نیز در فصل پنجم شرح داده شده است. در فصل ششم این گزارش، «سیاست‌های پولی و اعتباری» شامل عملکرد نظام بانکی و سیاست‌های اعتباری منتشر شده است.

«روند قیمت‌ها و تورم» هفتمین فصل عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۶ را تشکیل داده است. در فصل هشتم به «بازار سرمایه» پرداخته شده است. گزارش‌هایی در مورد بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این فصل دیده می‌شود.

آخرین فصل این گزارش به «محیط کسب‌وکار» اختصاص دارد. رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار از سوی بانک جهانی، رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کشورها از سوی مجمع جهانی اقتصاد، بررسی محیط کسب‌وکار کشور از نظر درجه آزادی اقتصادی و فساد و نتایج پایش محیط کسب‌وکار از سوی اتاق بازرگانی در فصل آخر کتاب موجود است.

عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۶ و سایر گزارش‌های مالی و اقتصادی منتشر شده توسط بانک خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.