راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی ابلاغ کرد: اصلاح دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد همراه مسافر

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳) دستورالعمل اشاره‌شده به این صورت اصلاح‌شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد ره‌گیری، مبلغ و نوع ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام کند. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.»

ضمناً ماده (۴) نیز این‌گونه اصلاح‌شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد ره‌گیری، مبلغ و نوع ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی اقدام کنند.»

پیش‌ازاین ماده (۳) عنوان می‌داشت «بانک ملی ایران پس از دریافت ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد ره‌گیری، مبلغ و نوع ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌کند.»

همچنین در ماده (۴) پیش از اصلاح اخیر آمده بود گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی اقدام می‌کند.

تبصره: ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.