راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

شاپرک تا هفته بعد شرکت‌های پرداخت را به هم متصل می‌کند

شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) از ۱۵ اردیبهشت بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به سوئیچ شبکه پرداخت الکترونیک کارت شاپرک متصل خواهند شد.

شبکه پرداخت الکترونیک کارت شاپرک (سهامی خاص) برای ساماندهی نظام پرداخت در کشور به ویژه پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از رعایت استاندارد‌ها و ضوابط، ساده‌سازی و تسهیل فرآیندهای پرداخت الکترونیک، افزایش سطح امنیت نظام پرداخت‌های کشور، کاربری بهینه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع و ارتقاء کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک، ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکه پرداخت کشور دی ماه سال گذشته با مشارکت بانکهای کشور تاسیس شده است.

یکی از اقدامات اولیه این شبکه راه اندازی و عملیاتی کردن محصول سوئیچ شبکه پرداخت الکترونیک کارت شاپرک براساس برنامه و دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی است که از ۱۵ اردیبهشت ماه جاری اتصال تمامی PSP‌ها را به این محیط عملیاتی ممکن می‌کند.

عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد و نظارت برای بهبود دائمی عملکرد شبکه، استقرار سازوکار مناسب داده ‌کاوی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای توسعه و تحقق بخشیدن استفاده از کارت و افزایش ضریب امنیت شبکه از جمله ویژگیهای این طرح خواهد بود.

کنترل و نظارت در شبکه پرداخت کشور، ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها، استاندارد سازی خدمات قابل عرضه، هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع، گسترش بازار ابزارهای کارتی، افزایش سطح امنیت شبکه، مدیریت ریسک و افزایش رضایت مصرف کننده از جمله اهداف اجرای این طرح است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت