راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
دسته مطالب مرتبط با

اقتصاد نوآوری

در نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مطرح شد / پذیرش یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بورس تا یک ماه آینده

نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی امروز برگزار شد. در این همایش رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس،