راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

IFW

مبنا به کجا رسید؟ / داستان ناتمام مدل نوین بانکداری ایران پایانی ندارد

ماهنامه عصر تراکنش / شهریورماه 1393 بود که خبر آمد دو مجموعه وابسته به بانک مرکزی، یعنی پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت خدمات انفورماتیکماموریت پیدا کرده‌اند در قالب طرح جامعی، مدل‌های بانکی در ایران را بازتعریف کنند. برنامه پنجم توسعه و…

همه چیز درباره IFW از زبان مدیر فناوری و مهندسی کسب‌وکار شرکت خدمات

یکی از دغدغه‌های اساسی نظام بانکی کشور این است که فرایندهای اجرایی به‌صورت نظام‌مند و بر اساس یک چارچوب جامع و یکپارچه مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی طراحی و عملیاتی نشده است. برای برون‌رفت از وضعیت موجود لازم است فرایندهای اجرایی…