راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

فناوری مالی

فناوری مالی «کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی» است؛ معمولا از واژه فین‌تک استفاده می‌کنیم ولی زمانی که از ترکیب فناوری مالی استفاده می‌کنیم منظورمان چیزی فراتر از فین‌تک است.

در گفت‌وگو با رئیس مرکز فناوری‌های مالی و اطلاعاتی صندوق کارآفرینی امید اعلام شد / صندوق کارآفرینی امید در مسیر دیجیتالی‌شدن

رئیس مرکز فناوری‌های مالی و اطلاعاتی صندوق کارآفرینی امید درباره حضور این صندوق در نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه