راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

فناوری مالی

فناوری مالی «کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی» است؛ معمولا از واژه فین‌تک استفاده می‌کنیم ولی زمانی که از ترکیب فناوری مالی استفاده می‌کنیم منظورمان چیزی فراتر از فین‌تک است.

علیرضا دلیری، دستیار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در گفت‌وگو با راه پرداخت / آزمایشگاه ملی مالی؛ گامی نو برای تسهیل توسعه فناوری‌های مالی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تازگی « آزمایشگاه ملی مالی» را راه‌اندازی کرده و اولین نشست آن را