راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

کانون کارگزاران بورس

دبیرکل کانون کارگزاران بورس بعد از ۱۰ سال استعفا کرد / فراخوان انتخاب مسئول جدید

آخرین تحولات کانون کارگزاران بورس با استعفای دبیرکل بعد از ۱۰ سال حضور و برنامه هیات مدیره جدید برای انتخاب فرد جانشین از طریق انتشار فراخوان همراه شد. به گزارش بورس پرس، در پی اتمام دوره دو ساله هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و