راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

کارت هوشمند درمان

دفترچه بیمه تأمین اجتماعی چگونه جایش را به کارت‌های هوشمند درمان می‌دهد؟

جزئیات حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی در تهران معاون درمان سازمان تامین اجتماعی جزئیات حذف پایلوت دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی در تهران را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، محمدعلی همتی، در توضیح جزئیات پایلوت کارت هوشمند درمان به جای…