راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

کارت اعتباری نیک

بانک سینا هم کارت اعتباری مرابحه می‌دهد

بانک سینا در راستای حمایت از اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت و حسب سیاست‌های بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی اعطای تسهیلات خرد، نسبت به اعطای کارت‌های اعتباری مرابحه اقدام می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک به‌منظور تأمین نیازهای مصرفی…