راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

نرخ رشد بانک

چگونه می‌توان روابط بانک با مشتری را در بانکداری بدون شعبه کنترل کرد؟

بانکداری بدون شعبه قابلیت ارتقا کارآمدی عملیاتی را دارد اما این سیستم ویژگی‌های خاص خود را دارد و برای دستیابی به موفقیت نیازمند چند عامل است؛ مانند ویژگی‌های عملیاتی کارآمد و سادگی محصولات، البته طی فرایند ارتقا بانک برخی موارد مانند از…