راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مهندس ضیا

میزگرد بانکداری و پرداخت همراه با حضور چهره‌های شاخص صنعت

دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده ایران دیروز به کار خود پایان داد و این در حالی بود که یک روز این همایش به بانکداری و پرداخت همراه اختصاص داشت. دیروز مقاله‌ها و کارگاه‌هایی در این زمینه ارائه شد. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دیروز پنل پرداخت و…