راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

مسیح مشهدی تفرشی

در سومین اجلاس سراسری مدیران برتر و ارزش‌آفرین ایران صورت گرفت / تقدیر از مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در اجلاس مدیران برتر

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در سومین اجلاس سراسری مدیران برتر و ارزش‌آفرین ایران، به‌عنوان یکی از