راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مرتضی رفیق دوست

مسلخ اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی

بروز اختلاسی به اندازه ۳ هزار میلیارد تومان در سالی که گذشت سایه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور انداخت و به تنهایی بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت را تحت الشعاع قرار داد. کشف این تخلف بزرگ و بی‌سابقه در اواسط سال ۱۳۹۰ نه تنها تبدیل به موضوعی داغ…