راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مديريت امنيت اطلاعات

اطلاعات خود را مفت نبازید

بزرگ‌ترین تهدید برای اطلاعات حساس یک سازمان کارمندانی با مجوز دسترسی به آن‌ها هستند آنهایی که با دسترسی مجاز به اطلاعات مقاصد غیرمجاز را پیگیری می‌کنند در شرایط ناگوار اقتصادی، کارکنان با درآمد پایین متوجه موضوعی خواهند شد که سازمان‌ها و…

جاده مدیریت امنیت اطلاعات به کجا ختم می‌شود؟

سامانه مديريت امنيت اطلاعات الزامي براي دستگاه‌هاي دولتي در جهت پياده‌سازي بسترهاي امنيتي است كه گواهي‌هايي را به مشاوران و مجريان اين طرح ارائه مي‌دهد. ايسنا نوشت: امنيتي كه اين روزها در بستر وب حائز رتبه‌اي بي‌بديل است، در ابعاد بيروني…