راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مدل پذیرش تکنولوژی دیویس

بررسی عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی / مطالعه موردی: بانک سامان

سیدرضا سیدجوادین و شمسی یزدانی؛ این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر «قصد» استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی، رفتار استفاده از یک تکنولوژی…