راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

محمد زمان‌زاده

هم‌بنیان‌گذاران زیبال به بهانه پنجمین سالگرد تأسیس این شرکت، از گذشته، حال و آینده کسب‌وکار خود گفتند / امیدواریم به یک فهم مشترک با رگولاتور برسیم

زیبال با همفکری سه دوست در سال 1396 شکل گرفت و از سال 1398 ‌بنیان‌گذاران آن تصمیم گرفتند کسب‌وکار خود را در چارچوب