راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

محمد حسین نظری توکلی

نظری توکلی مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن شد

با حکمی از سوی هیئت مدیره موسسه اعتباری ثامن محمدحسین نظری توکلی به‌عنوان مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن معرفی و منصوب شد. به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن، محمدحسین نظری توکلی از پیشکسوتان عرصه بانکی کشور که عهده‌دار مسئولیت‌ها و…