راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مجید صنیعی

تولید ۲.۵ میلیارد اسکناس در مرحله اول رفرم پولی

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفت: اگر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون اسکناس به قیمت امروز یعنی ۷۰ تومان محاسبه شود، انتشار آن در حدود یک تریلیون و۷۵۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد. مجید صنیعی با بیان این نکته که در مرحله اول…