راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

ماهنامه بانکداری مجازی

اولین شماره ماهنامه بانکداری مجازی منتشر شد

اولین شماره ماهنامه بانکداری مجازی منتشر شد. در این شماره گفت و گو با مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی منتشر شده و علاوه بر آن مقاله‌هایی در زمینه‌های مختلف منتشر شده است. این نشریه در معرفی خود گفته است: مجله بانکداری مجازی، اولین…