راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

لوکان

تیم ایرانی لوکان، سپیدنامه پروژه مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین خود را منتشر کرد

یک اسفندماه تیم ایرانی لوکان (Locon) سپیدنامه پروژه مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین خود را منتشر کرد. لوکان با جذب سرمایه اولیه طی هشت ماه گذشته طراحی معماری خود را به پایان رسانده است. این تیم که متشکل از متخصصین جوان ایرانی‌ است با حضور در