راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

فساد

برای چه می‌جنگیم؟

حمید قنبری؛ کارشناس بانکی / می‌گویند دریکی از جنگ‌هایی که حضرت علی (ع) فرماندهی آن را بر عهده داشت، ایشان اظهار…

اصلاحات سیف و مخالفانش

مجلس در هفته گذشته، اصلاح (قانون مبارزه با پول‌شویی) را باهدف تغییراتی در چند تبصره آن، یک‌بار دیگر به صحن علنی…