راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

فساد بزرگ

ضعف زیرساخت‌ = فساد بزرگ

هنگامی که رهبر معظم انقلاب سال۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامیدند، این وظیفه بر دوش همه ارکان کشور نهاده شد تا تمرکز خود را برای تحقق این شعار نهند؛ اگرچه مفهوم جهاد اقتصادی را نمی‌توان تنها برای بخش خاصی و جدای از سایر بخش‌ها تبیین کرد اما هر…