راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

عیسی رضایی

عیسی رضایی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره موسسه اعتباری کوثر است. او دارای کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری از دانشگاه امام حسین (ع) است. از سوابق کاری رضایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • معاون مالی و برنامه ریزی بانک انصار
 • ذیحساب و مدیرمالی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
 • بازرس قانونی موسسه حسابرسی بنیاد تعاون سپاه
 • معاون اداری و مالی شرکت هواپیمایی فرازقشم
 • بازرس قانونی شرکت خدمات مالی حفیظ
 • معاونت مالی بنیاد تعاون بسیج
 • بازرس قانونی بنیاد تعاون تاجا
 • بازرس قانونی موسسه تامین اقلام مصرفی
 • بازرس قانونی موسسه تامین مسکن
 • بازرس قانونی موسسه مالی و اعتباری قوامین
 • بازرس قانونی بیمه امید
 • بازرس قانونی موسسه تحقیق و توسعه
 • بازرس قانونی شرکت ناجی پاس
 • بازرس قانونی موسسه رهگشا
 • بازرس قانونی شرکت عمران و تولید نیرو
 • عضو هیئت‌مدیره و مدیر حسابرسی شرکت حسابرسی کوثر
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت نسیم صبح
 • مدیرعامل شرکت حسابرسی کوثر
 • معاون اداری مالی موسسه مالی و اعتباری مهر
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان
 • معاون اداری مالی موسسه مالی و اعتباری مهر
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
 • عضو هیئت‌مدیره موسسه مالی و اعتباری مهر
 • معاون اقتصادی و سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری مهر
 • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت میرال
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت وحدت مبین
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت سازندگی انصار
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت یادمان بسیج
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت فاتحان مازندران
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت فراسوی شرق
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت کوثر آذربایجان
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت رزمندگان کربلا
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت افتخار خوزستان
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت آینده نگر مهر
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنعتی تجاری افق اقتصاد جنوب
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت مهندسی تکنوکار
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت آلومینیوم ایران
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت تراکتورسازی ایران
 • رئیس هیئت‌مدیره توسعه معادن روی ایران
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدمات دریایی تایدواتر
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت موتورسازان تراکتورسازی
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت وانیران (ایران-ونزوئلا)
 • مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره موسسه اعتباری کوثر
 • عضو هیئت‌مدیره سازمان اتکا