راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

عبدالله طالبی

روایت‌هایی از آنچه بر عبدالله طالبی و بانک پارسیان گذشت / روزگار تلخ پارسیان

همیشه و همه جا به نام عبدالله طالبی حساس بوده‌ام. چه آن زمان که بیشتر نقدینگی‌ام در بانک پارسیان سپرده شده بود و سهام آن را نیز در پرتفوی داشتم و چه امروز که کتاب خاطراتش را در دست گرفته‌ام و به آنچه بر این مرد بزرگ رفته اشک می‌ریزم. بیش از…