راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

صنعت بانکداری

محمدمهدی اسمعیلی، مدیرعامل سیمرغ تجارت از تمرکز این شرکت در سال ۱۴۰۳ بر ارائه خدمات جدید می‌گوید / به دنبال ایجاد سرویس‌های ترکیبی نوآورانه‌ایم

سیمرغ تجارت یکی از شرکت‌های هلدینگ تفتا است که در سال ۱۳۹۱ تأسیس شد، اما با توجه به فرازونشیب‌هایی که داشت و با

مدیرعامل به‌پرداخت ملت برنامه‌های این شرکت در به‌کارگیری استراتژی‌های نوآورانه را مطرح کرد / در پی ایجاد جریان‌های درآمدی جدید

شرکت به‌پرداخت ملت در سالی که گذشت، تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته و دستاوردهای کمی و کیفی زیادی داشته است؛