راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

شفافیت

سبحانیان به سمت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منصوب شد / ارتقای نظام حكمرانی اقتصادی كشور سرلوحه وظایف معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، محمدهادی سبحانیان را طی حکمی به سمت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منصوب کرد. به گزارش