راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

شرکت خدمات تجارت

دریافت همزمان چهار گواهینامه توسط شرکت خدمات تجارت

شرکت خدمات تجارت موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 و ISO 14001 و گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شد. شرکت خدمات تجارت وابسته به بانک تجارت پس از طی مراحل مختلف بررسی ممیزی، موفق به دریافت گواهینامه سیستم…