راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

شرکت شاپرک

شرکت شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نهاد تنظیم‌گر شبکه پرداخت الکترونیکی ایران است.